Sprawozdawczość za rok 2016

biznes_wykres_kolowy_s

 

 

 

 

 

Przypominamy, że wraz z nowym rokiem rozpoczął się kolejny okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska. Wiąże się z nim szereg zobowiązań i w zależności od charakteru prowadzonej działalności, pamiętajmy o przygotowaniu odpowiednich raportów w następujących terminach:

  • do 31 stycznia 2017 r. – „Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających” (z wyłączeniem środków transportu) w postaci formularza OS-1 dla GUS;

Uwaga:  Istotne jest, aby dane były spójne z informacjami jakie zamieszczamy w raporcie KOBiZE.

  • do 31 stycznia 2017 r. –„Sprawozdanie o odpadach” w postaci formularza OS-6 dla GUSskładane przez podmioty wytwarzające w ciągu roku sumarycznie > 1000 ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych;
  • do 28 lutego 2017 r. – wyżej wspomniany raport, który należy wprowadzić do elektronicznej bazy KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dot. wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, także tych zwolnionych z opłat, gdzie naliczona kwota nie przekroczyła 800 zł;

Ważne: w związku z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2016, raport będzie tworzony na nowych zasadach, a dotychczasowe sprawozdania przechowywane w zasobach archiwalnych KOBiZE.

  • do 15 marca 2017 r. – sprawozdanie dot. sposobów gospodarowania odpadami – pamiętajmy, że za nieterminowe złożenie raportu do właściwego urzędu marszałkowskiego, WIOŚ ma prawo nałożyć na podmiot karę w wysokości 500 zł;
  • do 15 marca 2017 r. – „Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016.” do właściwego urzędu marszałkowskiego;
  •  do 31 marca 2017 r. – wniesienie na rachunek urzędu marszałkowskiego opłat za korzystania ze środowiska oraz przedłożenie na piśmie wykazu zawierającego dane o opłatach;

Pamiętaj:  informacje dotyczące emisji gazów i pyłów do atmosfery muszą być tożsame z tymi, które przedstawiliśmy w raporcie KOBiZE miesiąc wcześniej.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie prosimy o kontakt telefoniczny: 52 58 38 529 bądź mailowy: bogdan@aos-ekos.pl z biurem EKOS w Bydgoszczy. Chętnie odpowiemy na Państwa zapytania, rozwiążemy ewentualne wątpliwości i doradzimy jak najkorzystniej wywiązać się z obowiązków wobec przepisów ochrony środowiska.

Uprzejmie informujemy, że w ramach wzajemnej współpracy z Bydgoskim Klastrem Ekonomicznym, naszym Partnerom oferujemy usługi z 20 % bonifikatą.