Ewidencja i monitoring

Nawet, gdy posiadasz stosowne pozwolenia na prowadzenie danej działalności, to nadal wymaga ona stałego monitoringu zgodnie z wymogami przepisów o ochronie środowiska.

Oferujemy kompleksowy monitoring prowadzonej przez zakład działalności obejmujący:

  • prowadzenie kart ewidencji dla wytwarzanych odpadów
  • rejestr rodzajów i ilości stosowanych substancji chemicznych wraz z oceną ryzyka
  • rejestr ilosci i rodzajów stosowanych opakowań
  • wykonywanie pomiarów emisji do powietrza:

– substancji pyłowych i gazowych
– lotnych związków organicznych
– hałasu

Zlecając firmie EKOS całościową usługę w zakresie ustalania wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska,  prowadzenie dokumentów ewidencyjnych  i sprawozdawczych,  zyskasz bezpieczeństwo oraz pewność odnośnie jakościowego ich sporządzenia. Istotne jest, aby informacje przekazywane do różnych organów administracji publicznej, jak Urząd Marszałkowski czy GUS były wzajemnie skorelowane.