Projekty inwestycyjne

Oferujemy:

  • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ),
  • karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP),
  • analizy porealizacyjne przedsięwzięć,
  • przeglądy ekologiczne,
  • systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001,
  • konsultacje w czasie prowadzonego procesu inwestycyjnego.

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają wykonania RAPORTU OOŚ, co  wiąże się z koniecznością obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  wymagają wykonania KIP, dla których to obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, może zostać nałożony przez odpowiednie organy administracyjne.