Sprzedawcy – dystrybutorami, w myśl nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Z dniem 01 stycznia 2016 r. weszła w życie zapowiedziana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wprowadzająca nowe pojęcia i regulacje w zakresie gospodarki zużytym sprzętem.

Dotychczasowi sprzedawcy detaliczni i hurtowni zostali zdefiniowani jako dystrybutorzy, za wyjątkiem podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu i posiadają niezbędne zezwolenia w tym zakresie.

Sprzedawcy oraz prowadzący punkty serwisowe jako kolejne oczko w łańcuchu dostaw, zwolnieni zostali z obowiązkowego wpisu do rejestru GIOŚ (Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) oraz składania rocznych sprawozdań o zebranym sprzęcie. Jednocześnie dystrybutorzy, którzy zgodnie ze starą ustawą  w rejestrze już figurują, do dnia 01 lipca 2016 r. zostaną z niego wykreśleni.

Do najistotniejszych zmian w ustawie należą:

  • producent/wprowadzający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzonych przez niego na rynek, także wówczas gdy obowiązki będą sprawowane za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • dystrybutorzy/sklepy sprzętu elektrycznego i elektronicznego o powierzchni sprzedaży pow. 400 m2 zobowiązani są do bezpłatnego odbioru sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu przez klienta nowego urządzenia;
  • modyfikacji uległy ilość i zakres grup sprzętu, jednym z kryteriów jest koszt związany z ich przetwarzaniem;
  • zwiększono poziom zbierania zużytego sprzętu do min. poziomu 40 % od średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;
  • zmieniono ilość i wysokość kar administracyjnych. Obecna ustawa w stosunku do poprzednio obowiązującej z dnia 29 lipca 2005 r. przewiduje nie 8 lecz 45 kar pieniężnych, których zakres finansowy wynosi od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688)