Ochrona powietrza

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym i administracyjnym wobec zakładów, w zakresie ochrony powietrza, oferujemy:

Niektóre instalacje, bądź działalności nie wymagają posiadania zgody na ich użytkowanie w formie decyzji administracyjnej, wymagają natomiast  zgłoszenia, z  przedstawieniem ich oddziaływania na czystość powietrza atmosferycznego.

Każdy przypadek rozważymy indywidualnie. Dokonamy fachowej analizy uciążliwości instalacji i pomożemy znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Wykonamy operat ochrony powietrza, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji.