Natura 2000

Pod nazwą Natura 2000 kryje się europejska sieć ekologiczna, która jest programem mającym na celu zachowanie różnorodności biologicznej na terenie całej Unii Europejskiej.

W ramach tego zagadnienia możemy zaoferować dwojaką pomoc:

  • formalno-prawną, inwestorom dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (III grupa uciążliwości),a które nie są bezpośrednio powiązane z ochroną tego obszaru, przy ubieganiu się o wydanie decyzji środowiskowej. Organem administracyjnym odpowiedzialnym za wydanie decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  • doradztwo przy ubieganiu się o dotacje unijne (dopłaty rolno-środowiskowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich).

Planowanie inwestycji na obszarach Natura 2000 oraz w ich pobliżu jest możliwe, o ile nie pogarszają one stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wytyczono dany obszar.

Obszary Natura 2000 mogą okazać się źródłem dochodu  i motorem lokalnego rozwoju (agroturystyka, dopłaty dla prywatnych właścicieli gruntów, wynagrodzenia dla miejscowej ludności za działania ochronne).

Zainteresowanych, kierujemy do mapy obszarów Natura 2000, która znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/rozumiem