Audyt ekologiczny i konsultacje

Czym jest audyt ekologiczny i kto może na nim skorzystać?

Przeprowadzając audyt, oceniamy zgodność prowadzonej działalności z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustalamy rodzaj wymaganych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz sposób jego dokumentowania.

Przeprowadzając audyt dowiesz się także, czy w pełnym zakresie wywiązujesz się z obowiązków sprawozdawczości, jakie ciążą na Twojej firmie.

Bardzo istotnym atutem przeglądu jest weryfikacja wysokości opłat, jakie należy wnieść do urzędu marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Błędne naliczenie opłat skutkuje dodatkowym obciążeniem finansowym w postaci odsetek od zaległej kwoty ustalanych w wysokości należnej jak od zobowiązań podatkowych. Kontrola  przeprowadzona przez WIOŚ, może postawić zakład przed faktem rozliczenia  się z dokumentacji, w tym zakresie do 5 lat wstecz. Przedsiębiorcom zdarza się także naliczać zawyżone opłaty. Tutaj również służymy naszą  pomocą i doświadczeniem. Uczestniczyliśmy w szeregu postępowań administracyjnych związanych ze zwrotem nadpłaconych kwot, ze skutkiem pozytywnym.

Wachlarz zobowiązań wobec podmiotów jest więc szeroki, a prawo labilne. Dlatego środki poniesione na uzyskanie fachowej  porady prawnej w zakresie Prawa ochrony środowiska, należy uznać za ważną inwestycję dla prowadzonej działalności gospodarczej.