EKOS w gronie członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

logo_klaster2

BKP jest najstarszą tego typu organizacją w rejonie, zrzeszającą głównie przedsiębiorstwa z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz  instytucje i uczelnie stanowiące istotne wsparcie okołobiznesowe dla klastra.

Stowarzyszenie współpracuje też prężnie na rynku międzynarodowym, zacieśniając więzi m.in. z branżowymi klastrami ze Słowenii, Czech, Niemiec, Słowacji i Portugalii w ramach wspólnych projektów badawczych, szkoleniowych, targów i imprez wystawienniczych oraz misji gospodarczych.

Podczas II klastrowego spotkania integracyjnego, firma EKOS miała przyjemność zaprezentować swoją działalność jako nowy członek organizacji.

Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie.

http://www.klaster.bydgoszcz.pl/