20% rabatu dla członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

20 RABATU_3W ramach wzajemnej współpracy w obszarze Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, pragniemy zaoferować Państwu preferencyjne warunki cenowe na następujące usługi

  • przeglądy ekologiczne i konsultacje, celem zdefiniowania wszystkich obszarów działalności firmy w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska,
  • stałą obsługę formalno-prawna w temacie sprawozdawczości, ewidencji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • tworzenie raportów KOBiZE, sprawozdań PTRT, przygotowanie zestawień dla GUS,
  • sporządzanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania stosownych decyzji środowiskowych w tym:

– pozwolenia zintegrowane

– pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

– pozwolenia wodnoprawne i na wytwarzanie odpadów

– zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów,

  • monitoring wszelkich zmian w prawodawstwie, które na bieżąco są wdrażane w Państwa firmie,
  • szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie stosowania Prawa ochrony środowiska.

Legalne korzystanie ze środowiska stanowi realną wartość dodaną dla każdego podmiotu.

Skomplikowane i labilne prawo ochrony środowiska stawia firmom coraz większe wyzwania. Konieczne jest sięganie do specjalistycznej wiedzy. Podmioty gospodarcze nie zawsze są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom we własnym zakresie. Natomiast konsekwencją wszelkich zaniedbań, bywają dotkliwe kary i postępowania wynikające z odpowiedzialności administracyjnej oraz cywilno-prawnej.

Czy prowadząc działalność gospodarczą kalkulujecie Państwo takie ryzyko?