20% rabatu dla członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

20 RABATU_3

W ramach wzajemnej współpracy w obszarze Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, pragniemy zaoferować Państwu preferencyjne warunki cenowe na następujące usługi:

  • przeglądy ekologiczne i konsultacje, celem zdefinowania wszystkich obszarów działalności firmy w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska,
  • stałą obsługę formalno-prawną w temacie sprawozdawczości, ewidencji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • tworzenie raportów KOBiZE, sprawozdań PTRT, przygotowanie zestawień dla GUS,
  • sporządzanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania stosownej decyzji środowiskowych w tym:

– pozwolenia zintegrowane
– pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
– pozwolenia wodnoprawne i na wytwarzanie odpadów
– zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

  • monitoring wszelkich zmian w prawodawstwie, które na bieżąco są wdrażane w Państwa firmie,
  • szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie stosowania Prawa ochrony środowiska.

„Legalne” korzystanie ze środowiska stanowi realną wartość dodaną dla każdego podmiotu. 

Skomplikowane i labilne prawo ochrony środowiska stawia firmom coraz większe wyzwania. Konieczne jest sięganie do specjalistycznej wiedzy. Podmioty gospodarcze nie zawsze są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom we włanym zakresie. Natomiast konsekwencją wszelkich zaniedbań, bywają dotkliwe kary i postępowania wynikające z odpowiedzialności administracyjnej oraz cywilno-prawnej.

Czy prowadząc działalność gospodarczą kalkulujecie Państwo takie ryzyko?